Transport drogowy jest jedną z gałęzi transportu w ogólnym znaczeniu. Polega on na przemieszczaniu się ładunków oraz pasażerów po różnego rodzaju drogach.

Rodzaje transportu drogowego

transport towarów

Transport drogowy jest uznawany za jedną z kluczowych gałęzi transportu. Odbywa się on po drogach lądowych z wykorzystaniem różnego rodzaju środków transportu takich jak między innymi pojazdy samochodowe. Wyróżnić można różne typy transportu drogowego. Przede wszystkim jego podział dokonywany jest według kryterium związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej. W tym wypadku wyróżnić można transport zarobkowy oraz niezarobkowy. Typy transportu drogowego można wyróżnić również ze względu na kryterium terytorialne. W tym przypadku wyróżnia się transport drogowy o charakterze krajowym oraz transport drogowy o charakterze międzynarodowym.

Infrastruktura transportu drogowego

Odpowiednia organizacja transportu drogowego wymaga posiadania adekwatnej infrastruktury tego rodzaju transportu. Przede wszystkim do świadczenia tego rodzaju usług wymagana jest rozbudowana sieć dróg, na którą składają się takie elementy jak: grunty, konstrukcje budowlane, przejazdy kolejowe, urządzenia sygnalizacyjne i znaki drogowe, urządzenia świetlne, a także urządzenia do poboru opłat oraz różnego rodzaju budynki, które są wykorzystywane przez wydział drogowy. Infrastruktura transportu drogowego jest dość istotna w takim działaniu jak organizacja transportu.