Flaga Polski

Czym jest godło?

Symbolika zawarta na godle, historycznie odnosi się do dawnych znaków rodowych, wodzowskich lub określających przynależność terytorialną. Znaki rodowe w postaci herbu umieszczane były na fladze. Oznaczały przynależność do rodziny szlacheckiej, rycerskiej, ale również nadawane były uniwersytetom, stowarzyszeniom, zgromadzeniom czy miastom. Także rzemieślnicy skupieni wokół cechu mogli mieć własne godło.
Co ciekawe słowo „godło” można wymiennie stosować ze słowem „herb”, które w okresie PRL-u miało wydźwięk zbyt „szlachecki”, dlatego zaprzestano jego stosowania. „Godło” weszło już do języka potocznego na tyle, że jest stosowane nawet w państwowych dokumentach.

Skąd biorą się godła państwowe?

Godła państwowe w Europie mają swój początek w wizerunkach herbów historycznych i aktualnie panujących władców. Godłem Polski jest Orzeł Biały i odnosi się do pierwszych władców Polski- Piastów. Pierwszy historycznie udokumentowany wizerunek Orła Piastowskiego znaleźć można na pieczęci konnej Kazimierza opolsko-raciborksiego w 1222 roku. Później pojawia się na godle państwa Przemysła II.

Flaga Polski z godłem

Wygląd polskiej flagi ze sklepu Fighterhop i elementy, jakie mogą być na niej zamieszone są regulowaną odpowiednią ustawą. Zgodnie z nią, flaga polska z godłem może być używana jedynie przez przedstawicieli dyplomatycznych i głowę państwa. Natomiast często spotykana flaga Polski z orłem nie jest tak naprawdę prawdziwą flagą, ponieważ na niej nie można umieszczać innych elementów, niż biało-czerwone pasy.